Positieve Sportcultuur

Als sportclub willen we alle leden met plezier en in een veilige omgeving laten sporten. De zorg voor een veilige sportomgeving is essentieel. Dat iedereen zich welkom en veilig voelt en zichzelf kan zijn.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Voor iedere vrijwilliger die training geeft aan jeugdleden, of als begeleider optreedt bij activiteiten voor jeugdleden, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.

Om dit veilige sportklimaat te kunnen behouden (en waar mogelijk te verbeteren) hebben we een gedragscode opgesteld. De gedragscode is gebaseerd op de gedragsregels van noc/nsf (https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport). De voor Switch’89 opgestelde regels zijn hier als document te vinden. Deze geldt voor alle begeleiders die binnen Switch’89 actief zijn maar ook voor de leden onderling.

Gedrag- en omgangsregels:

  1. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
  2. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
  3. Ik maak geen (seksueel getinte) grappen of opmerkingen (tegen) over anderen.
  4. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  5. Ik geef de ander geen ongewenste (seksueel getinte) aandacht, via welk communicatiemiddel dan ook.
  6. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
  7. Ik ga met respect om met mijn omgeving, teamgenoot, tegenstander, coach, publiek en scheidsrechter.
  8. Ik maak geen ongepaste foto- en filmopnames en zal aanwijzingen van (jeugd)TC en bestuur direct opvolgen.
  9. Ik vraag iemand die mij hindert of lastig valt hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
  10. Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden en spreek degene aan die zich daar niet aan houdt. Ik meld dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon.

Vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.  De vertrouwenscontactpersoon binnen Switch’89 is hier te vinden