Zaalwacht

Op thuisspeelzaterdagen is er altijd een zaalwacht aanwezig. Om de wedstrijddagen goed te laten verlopen zet volleybalvereniging Switch’89 om beurten een senioren of jeugd team in als zaalwacht. Vanwege de gedeelde last, hoeft elk team slechts enkele keren per seizoen deze taak te voldoen.

Hieronder staat beschreven wat er van het zaalwacht-team wordt verwacht:

 • Drie kwartier voor de eerste wedstrijd aanwezig. 
 • Zij zetten de velden op met alles wat daarbij hoort zoals:
  • Wisselbanken naast alle velden.
  • Teltafels
  • Telborden
  • Scheidsrechtersstoelen
  • Ballenkarren
  • Etc.
 • Het zichtbaar opstellen van de sponsorborden en ruimen deze aan het eind van de dag ook weer op. De borden staan in het hok van de tafeltennis.
 • Zij zorgen ervoor dat tussen de wedstrijdronden de netten op de juiste hoogte worden gehangen.
 • Na de laatste wedstrijd met alles opruimen; in de zaal lege flesjes etc. opruimen.
 • Opruimen ballen in de kasten + karretjes in de bergruimte. Jeugdballen gaan in de daarvoor bedoelde ballentassen.
 • Melden van problemen aan de wedstrijdleiding.

Om de lasten van een zaalwacht te delen is de cultuur binnen volleybalvereniging Switch’89 dat het team wat de eerste wedstrijdronde speelt assisteert bij het opzetten van de velden. Het team wat de laatste wedstrijdronde speelt assisteert bij het afbreken van de velden. De zaalwacht is verantwoordelijk, echter de club draagt als geheel zorg voor de uitstraling en saamhorigheid tijdens wedstrijddagen.